top of page

L’AMPA Pere Casasnovas amb la conciliació familiar i laboral

L’AMPA Pere Casasnovas s’ha adherit a la petició d’APIMAs Ciutadella d’una solució pels problemes de conciliació familiar i laboral que pateixen algunes de les nostres famílies, a conseqüència de la crisi originada pel coronavirus.


Ni des de la Conselleria d’Educació ni des del Govern Balear no s’ha ofert cap mena de mesura en aquest sentit, per la qual cosa des de l’Associació de Pares i Mares de Ciutadella s’ha fet arribar un escrit a FAPMA (Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Menorca), explicant la situació i oferint el seu suport per a una eventual actuació que es pugui du a terme.


La carta, que et mostrem a continuació, ha estat recolzada per totes les APIMAs de Ciutadella:


Ses APIMAs de Ciutadella (i ens imaginam que de sa resta de Menorca) tenim famílies que ens han comunicat sa necessitat d’haver de manifestar es descontent cap a ses decisions que es prenen des de Conselleria i que no ofereixen cap tipus de mesura que ajudi a conciliar sa vida laboral i familiar.
Sabem que hi ha sindicats que han mogut fils en aquest sentit (Mallorca diario) i peticions a Change.
Ens agradaria saber si de FAPMA Menorca està previst cap actuació, carta, petició, ... cap a Conselleria d’Educació i/o Govern Balear que ajudi a resoldre aquests problemes de conciliació per a ses famílies que més ho necessiten. Si és així, podeu comptar amb es nostre recolzament.
 
APIMAs de Ciutadella


0 visualizaciones

Entradas Recientes

Ver todo
bottom of page